Kółko plastyczne „Wychowanie przez sztukę”

  • rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni dziecka;
  • poznawanie różnych technik plastycznych;

Więcej informacji