Kółko taneczne z elementami inscenizacji teatralnej.

  • wyzwolenie aktywności ruchowej poprzez tańce, śpiew i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu;
  • tworzenie form tanecznych w układach choreograficznych;

Więcej informacji