prostejov3
W tym miejscu możecie się Państwo zapoznać z podstawowymi dokumentami organizacyjnymi Przedszkola Miejskiego nr 10 w Gorzowie Wielkopolskim
Dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

Opis pliku Link do pliku

Podstawa Programowa

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

 

rozporzadzenie_
PP 2017


podstawa_programowa 2017

Koncepcja rozwoju Przedszkola Miejskiego nr 10

w Gorzowie Wlkp. na lata 2014/2019

Pobierz

 Statut Przedszkola Miejskiego nr 10


Pobierz

Regulamin przedszkola

Pobierz

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Pobierz